برگزاری جلسه ستاد کرونا شهرستان ارومیه

جلسه ستاد کرونا شهرستان، عصر امروز با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در این جلسه تدابیر و تصمیمات لازم برای مدیریت و مقابله با سویه اُمیکرون ویروس کرونا اتخاذ شد.

در این جلسه همچنین برابر موافقت ستاد استانی مقرر شد آموزش در مدارس موقتاً به صورت غیرحضوری برگزار شود.