ضربان زندگی در رگ‌ های دریاچه ارومیه

بارش‌های اخیر و رهاسازی بخشی از آب سدهای استان آذربایجان غربی جان دوباره به دومین دریاچه آب شور جهان بخشیده است.

بارش‌های اخیر و رهاسازی بخشی از آب سدهای استان آذربایجان غربی جان دوباره به دومین دریاچه آب شور جهان بخشیده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، دریاچه ارومیه که در سالهای اخیر بیرمق بود با افزایش ۱۶۷ درصدی بارش ها نسبت به سال گذشته در حوزه آبریز دریاچه ارومیه و رهاسازی ۱۵۶ میلیون مترمکعب از آب ۴ سد استان به این دریاچه در ماه های اخیر جانی دوباره گرفته است. 

دوستی رضایی مدیر دفتر مطالعات پایه آب شرکت آب منطقه ای آدربایجان غربی با اعلام اینکه آب‌های ورودی باعث افزایش سطح و حجم آب دریاچه شده است، گفت: آب های ورودی سبب حل شدن رسوبات نمکی و افزایش ۴۸ سانتیمتری عمق این دریاچه شده است.

سرخوش مدیر دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه نیز با بیان اینکه از سال ۹۴ که آغاز پروژه های ستاد احیای دریاچه بود تاکنون ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای این پروژه ها اخذ شده گفت: مبلغ ۵۰۰ میلیارد تومان نیز اعتبار مصوب سال ۹۷ بود که به صورت کامل دریافت شده و این امر باعث روند روبه رشد و پیشرفت پروژه های ستاد احیای دریاچه ارومیه شده است.

در حال حاضر سطح تراز دریاچه ارومیه ۱۲۷۰/۵۹ سانتی متر بالاتر از سطح آب های آزاد که نسبت به زمان مشابه در سال قبل ۳۰ سانتیمتر افزایش دارد.