دیدار جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر با سرپرست فرمانداری ارومیه

جمعی از اعضای شورای اسلامی شهر ارومیه با سرپرست فرمانداری شهرستان دیدار کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، سرپرست فرمانداری ارومیه در این دیدار شوراهای اسلامی شهر را یک پارلمان شهری معرفی کرده و افزود:  برای  بالندگی مدیریت شهری در ارائه خدمات مطلوب به شهروندان، شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از متغیرهای اساسی در تحقق این موضوع می تواند با هم افزایی با دیگر دستگاههای مرتبط، بخشی از مشکلات شهری را رفع و باری از دوش مردم بردارد.

رسول مقابلی پیگیری طرح شهر الکترونیک را ضروری دانسته و افزود:  اهتمام لازم در انجام فرایند کلیه واگذاری ها و معاملات شهرداری  از طریق سامانه "ستاد" به صورت فراخوان الکترونیکی معمول گردد.

وی در پایان با تاکید بر ساماندهی وضعیت موجود مدیریت شهری، گفت: از تجربیات و برنامه های نخبگان شهرستان در مدیریت شهری استفاده شود.