حجم آبی دریاچه ارومیه به بیش از 3 میلیارد مترمکعب رسید

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه حجم کنونی دریاچه ارومیه را سه میلیارد و 37 میلیون مترمکعب عنوان کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه حجم کنونی دریاچه ارومیه را سه میلیارد و ۳۷ میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: سال گذشته حجم دریاچه در همین زمان چهار میلیارد و یک میلیون مترمکعب بوده است.

فرهاد سرخوش اظهار داشت: هم اکنون تراز دریاچه ارومیه 1271.42 بوده که نسبت به مشابه سال گذشته که 1271.50 بود، کاهش را نشان می‌دهد.

وی تصریح کرد: وسعت دریاچه ارومیه هم اینک دو هزار و 910 کیلو مترمربع است در حالی که سال گذشته در این زمان دو هزار و 965 کیلو مترمربع بوده است.

مدیر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه حجم کنونی دریاچه ارومیه را سه میلیارد و 37 میلیون مترمکعب عنوان کرد و گفت: سال گذشته حجم دریاچه در همین زمان چهار میلیارد و یک میلیون مترمکعب بوده است.

وی بیان کرد: حجم آب موجود دریاچه ارومیه در میانگین درازمدت 16 میلیارد و چهار میلیون مترمکعب افزایش را نشان می‌دهد و وسعت دریاچه نیز در میانگین درازمدت چهار هزار و 511 کیلومترمربع بوده است.

سرخوش گفت: همچنین دریاچه ارومیه در میانگین درازمدت تراز 1274.62 را تجربه کرده بود.

 

منبع: تسنیم