نقش آذربایجان غربی در دفاع مقدس ویژه و بسیار موثر بود

استاندار آذربایجان غربی تبیین دستاوردهای دفاع مقدس برای آیندگان را ضروری دانست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به لزوم تبیین دستاوردهای دفاع مقدس برای آیندگان، نقش اسناد این مقطع تاریخی را در دستیابی به این مهم بسیار موثر دانست و گفت: این اسناد که بیانگر عزت و خودباوری مردم ایران است باید به درستی جمع آوری و نگهداری شوند.

محمدمهدی شهریاری امروز در دیدار نمایندگان نهاد ریاست جمهوری در زمینه جمع آوری اسناد نقش دولت در دفاع مقدس با بیان اینکه آذربایجان غربی جزو استان های موثر در راهبری دفاع مقدس بود افزود: تقدیم ۱۲ هزار شهید و هزاران جانباز و آزاده سرافراز گویای نقش آفرینی این استان در دفاع از کیان ایران عزیز است.

وی ادامه داد: حفظ و شناخت ارزش های دفاع مقدس از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.

شهریاری تصریح کرد: با توجه به نگاه ویژه دولت به جمع آوری اسناد نقش دستگاه های اجرایی در دفاع مقدس، آذربایجان غربی اهتمام ویژه ای به این امر خواهد داشت.