اجرای کامل برنامه سازگاری با کم آبی منوط به نگاه عادلانه ستاد احیای دریاچه ارومیه است

استاندار آذربایجان غربی گفت: پروژه احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت با موفقیت همراه بوده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه پروژه احیای دریاچه ارومیه به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت با موفقیت همراه بوده است و امروز تداوم همان سیاست های چندسال گذشته مانع توسعه کشاورزی استان شده است، بر ضرورت بازنگری در برخی مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه به منظور توسعه کشاورزی تاکید کرد.

محمدمهدی شهریاری عصر امروز در جلسه بررسی برنامه سازگاری با کم آبی استان که با حضور معاون وزیر نیرو و نمایندگان دستگاه های عضو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی بصورت مجازی برگزار شد، به مسئله نگاه عادلانه در تخصیص اعتبارات به تناسب دربرگیری از حوضه آبریز دریاچه ارومیه اشاره کرد و گفت: آذربایجان غربی به جهت اینکه بخش عمده ای از آب دریاچه ارومیه را تامین می کند می طلبد تا در تخصیص اعتبارات توسعه کشاورزی بصورت ویژه مدنظر قرار گیرد.

وی افزود: برنامه سازگاری با کم آبی استان یک برنامه جامع است که سهم دستگاه ها بویژه در صرفه جویی منابع آبی به خوبی مشخص شده است.

استاندار آذربایجان غربی ادامه داد: برخی مصوبات ستاد احیای دریاچه ارومیه در زمان خود که دریاچه حال و روز خوشی نداشت به خوبی عمل کرد و منجر به احیای دریاچه ارومیه شد. امروز نیاز داریم تا آن مصوبات مورد بازنگری قرار بگیرند تا کشاورزی منطقه با حفظ شرایط دریاچه دوباره جان بگیرد.

شهریاری بر تکمیل سدهای نیمه تمام در حوضه آبریز دریاچه ارومیه تاکید کرد و گفت: با تخصیص اعتبار لازم و تکمیل این سدها کشاورزی و اشتغال منطقه توسعه می یابد.

وی افزود: کاهش مصرف آب در بخش های مختلف از جمله کشاورزی طبق برنامه پیش می رود.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: استفاده از سیستم های نوین آبیاری علاوه بر کمک به رفع موانع حقوقی به کمک های اعتباری بلاعوض و کم بهره نیاز دارد.

در پایان این جلسه پس از ارائه دیدگاه های اعضای عضو کارگروه ملی سازگاری با کم آبی، کلیات برنامه آذربایجان غربی به تصویب رسید.