روحی: باید مهاجرت از روستاها به حداقل برسد

جلسه هماهنگی اجرای طرح یک روستا یک محصول، صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه هماهنگی اجرای طرح یک روستا یک محصول، صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، زهرا روحی در این جلسه اظهار داشت: باید برنامه ریزی و اقدامات لازم برای اجرای صحیح طرح یک روستا یک محصول در سطح شهرستان صورت پذیرد.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه همچنین به کارگیری جوانان تحصیل کرده و متخصص در روستاها را ضروری دانسته و افزود: باید بستری فراهم شود که مهاجرت از روستاها به حداقل برسد.

وی با اعلام اینکه اقدامات قابل توجهی در راستای توسعه پایدار روستاهای شهرستان انجام شده، گفت: اجرای درست طرح یک روستا یک محصول، نیاز به همراهی مستمر بخشداران، ادارات و دهیاران دارد.

روحی با تاکید بر شناسایی پتانسیل های مختلف روستاهای شهرستان، تصریح کرد: اشتغال روستایی و توانمندسازی روستاها، یک فرصت ارزشمند است که نباید بخشداران و دهیاران از این موضوع غافل شوند.

وی برنامه ریزی برای درآمدزایی زنان سرپرست خانوار در روستاها را نیز ضروری دانسته و یادآور شد: یک ساختار حمایتی برای روستاییان در طرح یک روستا یک محصول پیش بینی شده که از این فرصت باید برای بهبود معیشت روستاییان بیشترین استفاده را کرد.