دستگاههای دولتی پیگیر مطالبات مردم باشند

جلسه پیگیری مشکلات و بهبود مسیر پساب خروجی از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه ها، صبح امروز با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، اکبر صابری در این جلسه که جهت افزایش سطح رضایت روستاییان روستاهای شاهین آباد، غریب کندی و حصار ترکمان تشکیل شده بود، اظهار داشت: دستگاه های متولی باید رسیدگی به مشکلات مردم را در اولویت برنامه های کاری خود قرار دهند.

معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه با تاکید بر رفع مشکلات و بهبود مسیر پساب خروجی از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه های واقع در مسیر روستاهای مذکور، تصریح کرد: فعالیت برخی از کارخانه ها، نباید مورد آزار اهالی روستاهای منطقه شود.

وی در پایان کسب رضایت مردم را ضروری دانسته و تاکید کرد: دستگاههای دولتی باید به صورت جدی پیگیر مطالبات و شکایات مردم باشند.