ارزآوری 15 میلیون دلاری صادرات سیمان ارومیه

کارخانه سیمان ارومیه بزرگترین واحد تولیدی صنعتی استان است و امسال از این واحد تولیدی 350 هزارتن سیمان با ارزآوری 15 میلیون دلاری به خارج از کشور صادرشده است.

کارخانه سیمان ارومیه بزرگترین واحد تولیدی صنعتی استان است و امسال از این واحد تولیدی 350 هزارتن سیمان با ارزآوری 15 میلیون دلاری به خارج از کشور صادرشده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، کارخانه سیمان ارومیه بزرگترین واحد تولیدی و صنعتی استان از سال 86 در عرصه تولید فعال شده و اکنون در این کارخانه سالیانه 4 و نیم میلیون تن سیمان تولید می شود.

به گفته رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، در 10 ماه گذشته امسال 350 هزارتن سیمان با ارزآوری 15 میلیون دلار به خراج از کشور صادر شده است.

وی افزود: روزانه 6 هزارتن سیمان در این کارخانه تولید می شود.