ارتقاء ایمنی جاده سنتو ارومیه در دستور کار قرار گیرد

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به موقعیت مهم استان در فرآیندهای حمل و نقل داخلی و بین المللی، بر ضرورت تهیه نقشه راه بهبود ایمنی راه های استان تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به موقعیت مهم استان در فرآیندهای حمل و نقل داخلی و بین المللی، بر ضرورت تهیه نقشه راه بهبود ایمنی راه های استان تاکید کرد و گفت: این نقشه باید بر اساس اولویت های حمل و نقلی تدوین شود. مسئله ایمنی راه ها امروز یک مسئله مهم اجتماعی است.

محمدمهدی شهریاری امروز در جلسه فوق العاده بررسی وضعیت ایمنی در برخی محورهای استان که موجب بروز تصادفات و افزایش خسارتهای جانی و مالی شده،  پیشگیری از بروز تصادفات را یک مسئله مهم و اساسی عنوان کرد و گفت: با توجه به کمبود نقدینگی و پرهزینه بودن اجرای فرآیندهای تعریض و ارتقای ایمنی در برخی محورها، می توان با اجرای اقدامات کوتاه مدت در وهله اول از بروز حوادث جلوگیری و در مراحل بعدی نیز نسبت به تسهیل در ترددها اقدام نمود.

وی ساختارمند کردن ملاحظات ایمنی در محورهای مواصلاتی را خواستار شد و گفت: اگر در محوری ملاحظات ایمنی به درستی تامین نشده، نباید مورد بهره برداری قرار گیرد.

استاندار آذربایجان غربی ارتقای ایمنی در جاده سنتو ارومیه را یکی از مطالبات جدی دانست و گفت: می طلبد دستگاه های متولی با یکسری اقدامات فوری از جمله آشکارسازی، نصب روشنایی، رنگ آمیزی و احداث روگذر و تعریض نسبت به ارتقای ایمنی در این جاده اقدام نمایند.

شهریاری تعریض برخی محورهای مهم و مرزی استان که محل ترددهای بین المللی است را مورد تاکید قرار داد.