بازدید استاندار آذربایجان غربی از زیرساخت های توسعه مرز سرو + تصاویر

محمدمهدی شهریاری استاندار آذربایجان غربی از زیرساخت های توسعه مرز سرو بازدید کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، طرح ملی احداث بزرگراه ارومیه به نازلو و سرو به طول ۵٠ کیلومتر در ۵ قطعه اجرا می‌شود که عملیات چهارخطه شدن محور در قطعات ١، ٢ و ۵ در سال‌های گذشته تکمیل شده و در حال حاضر عملیات راهسازی در قطعات ٣ و۴ به طول ١٣ کیلومتر اجرا می شود.

تکمیل طرح احداث بزرگراه ارومیه به نازلو و سرو با توجه به اهمیت این محور در دسترسی به پایانه مرزی سرو و حمل و نقل بین‌المللی نقش بسزایی دارد.

سالن مسافری پایانه مرزی سرو نیز با متراژ ۴ هزار و ۱۶۰ مترمربع و ۷ هزار متر مربع محوطه سالن از ۹۳ درصد پیشرفت فیزیکی برخوردار است. تاکنون برای این پروژه ۲۵ میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.