دریاچه ارومیه عمیق تر شد

رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اعلام اینکه این دریاچه عمیق تر شده است، گفت: برخی از نقاط نگین آبی آذربایجان بین 6 تا 28 سانتی متر عمیق تر شده است.

رییس دفتر استانی ستاد احیای دریاچه ارومیه در آذربایجان غربی با اعلام اینکه این دریاچه عمیق تر شده است، گفت: برخی از نقاط نگین آبی آذربایجان بین 6 تا 28 سانتی متر عمیق تر شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، فرهاد سرخوش با بیان اینکه هرچه دریاچه عمق یابد از خشک شدن فاصله می گیرد، بیان کرد: طی سال های گذشته به دلیل رسوب گذاری نمک، عمق دریاچه به شدت کاهش یافته بود که با ورود آب شیرین به پیکره، این تخته سنگ های نمکی حل شده و دریاچه عمیق تر شده است.

وی با اعلام اینکه هم اکنون 50 درصد وسعت کلی دریاچه ارومیه دارای آب است، افزود: حجم آب فعلی موجود در دریاچه ارومیه یک میلیارد و 710 میلیون مترمکعب است.

وی بیان کرد: حجم آب دریاچه ارومیه در زمان مشابه سال گذشته یک میلیارد و 100 میلیون متر مکعب بود که امسال 610 میلیون مترمکعب افزایش یافته است.