اطلاعیه آزمون عملی آتش نشانی شهرداریهای آذربایجان غربی

آزمون استخدامی مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های استان آذربایجان غربی در سال 98 ، 8 تا 10 آبان ماه به صورت متمرکز در ارومیه برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، اطلاعیه زمان، مکان و نحوه برگزاری آزمون عملی مشاغل آتش نشانی شهرداریهای استان آذربایجان غربی بدین شرح است:

- زمان آزمون : آزمون عملی آتش نشانی در روزهای چهارشنبه،پنجشنبه وجمعه مورخ هشتم ،نهم ودهم آبان 98  برگزار خواهد شد .

-مکان برگزاری آزمون : ارومیه – خیابان استاد شهریار – نرسیده به سه راهی ایثار – سالن بین المللی دو میدانی شهید باکری

- موارد آزمون :

الف ) ارزیابی عمومی شامل سنجش توانمندی عمومی داوطلبین از طریق شش آزمون زیر:

1. پرش طول

نحوه ارزیابی : پاره خط مشخصی روی زمین رسم کرده و داوطلب پشت آن قرار می گیرد . بعد از انجام پرش طول به سمت جلو ، محل فرود پاشنه ها تا پاره خط رسم شده ، میزان پرش را مشخص می کند . این حرکت در دو نوبت انجام شده و بیشترین طول پرش بعنوان رکورد در فرم مربوط ثبت می گردد .

2. دوی 9*4 متر  

 نحوه ارزیابی : فاصله 9 متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده  و دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله رسم و در یک سو دو قطعه چوب کوچک قرار می گیرد . داوطلب در سوی دیگر می ایستد ، با فرمان شروع با حداکثر سرعت فاصله 9 متری را دویده و با برداشتن یک قطعه چوب آن را در سمت مقابل آورده و حرکت را برای حمل چوب دوم نیز ادامه می دهد . به این ترتیب فاصله 9 متری تعیین شده را 4 بار با حداکثر سرعت و در حد توانایی خود طی می کند . زمان شروع و پایان این حرکت بر حسب ثانیه در فرم مربوط ثبت می گردد .

3. دوی 45 متر

نحوه ارزیابی : فاصله 45 متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و دو پاره خط در ابتدا و انتهای این فاصله رسم می گردد . داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله 45 متری را طی می کند . مدت زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان رکورد داوطلب در فرم مربوط ثبت می گردد .

4. دوی 540 متر

نحوه ارزیابی : فاصله 540 متری بر روی یک سطح مناسب تعیین شده و ابتدا و انتهای این فاصله بعنوان خط استارت و خط پایان تعیین می گردد . داوطلب پشت پاره خط در یک طرف قرار گرفته و فاصله 540 متری را طی می کند . زمان طی شده بر حسب ثانیه محاسبه و بعنوان رکورد داوطلب در فرم مربوط ثبت می گردد .

5. دراز نشست

نحوه ارزیابی : در این آزمون داوطلب به پشت دراز کشیده و با فرمان شروع ، اقدام به انجام این تست می نماید . در این تست داوطلب دستهای خود را بصورت مورب بر روی سینه گذاشته و مفصل زانو را در حد زاویه 90 درجه تا نموده ، سر را بالا آورده تا حد امکان به پاها نزدیک و مجدداً به حالت اولیه باز می گردد . این حرکت در مدت یک دقیقه تکرار شده و تعداد دفعات انجام صحیح حرکت بعنوان مقیاس سنجش در فرم مربوط ثبت می گردد .

6. بارفیکس یا کشش از میله

نحوه ارزیابی :  این آزمون به کمک یک میله افقی ( میله بارفیکس ) انجام می گیرد . داوطلب در زیر میله قرار گرفته و به کمک دستها خود را بالا کشیده و ناحیه چانه خود را تا حد میله افقی بالا آورده و مجدداً به حالت اولیه با دستهای کاملاً کشیده باز می گردد . تعداد دفعات انجام صحیح این آزمون در یک دقیقه بعنوان امتیاز وی محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد .

ب) ارزیابی تخصصی شامل سنجش توانمندی تخصصی داوطلبین از طریق 3 آزمون زیر :

1- حمل دو عدد خاموش کننده آتش 6 کیلوگرمی در طی مسیر 50*2 متر

نحوه ارزیابی : این آزمون با استفاده از دو عدد خاموش کننده 6 کیلوگرمی از نوع پودر و گاز در مسیر رفت و برگشتی 50 متری انجام شده و زمان ثبت شده بعنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد .

2- حمل دو عدد لوله نواری دو و نیم اینچ در مسیر 50 متر مستقیم

نحوه ارزیابی : داوطلب پشت دو حلقه نواری با کوپلنگ رول شده آتش نشانی واقع و با سوت داور با برداشت لوله از طریق معمول در آتش نشانی تا انتهای مسیر و خط پایان ادامه داده و در مسیر چنانچه لوله ها از هم باز یا به زمین اصابت نمایند زمان ثبت نشده و امتیاز حداکثری برای آن آیتم لحاظ می گردد . مسیر مسابقه 50 متر و با حمل لوله نواری می باشد و در شرایط بدون اشکال ، زمان ثبت شده به عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد .

3- حمل نردبان 3 متری تاشو آلومینیومی در مسیر 45 متر مستقیم

نحوه ارزیابی : این آزمون در مسیر 45 متر با برداشت یک عدد نردبان سه متری تاشو معمول روی خودروهای سبک آتش نشانی بصورت مستقیم و استقرار داوطلب در پشت نردبان و تا پایان خط ، زمان ثبت شده به عنوان امتیاز داوطلب محاسبه و در فرم مربوط ثبت می گردد .  

توصیه های لازم

  • کلیه شرکت کنندگان در آزمون عملی باید ملبس به لباس ورزشی مناسب ( شامل شلوار – پیراهن – کفش ورزشی و ... ) باشند .
  • همراه داشتن کارت شناسایی عکسدار در روز آزمون برای داوطلبین الزامی می باشد .
  • حضور داوطلبین راس ساعت 8 صبح روز تعیین شده براساس جدول اعلامی الزامی می باشد .
  • به همراه داشتن یک قطعه عکس جهت الصاق به کارتکس آزمون الزامی می باشد.
  • به دلیل نبود امکان تکرار آزمون عملی ، عدم حضور داوطلب در روز تعیین شده به منزله انصراف بوده و داوطلب از مراحل بعدی آزمون حذف خواهد شد .

جدول زمانبندی آزمون عملی آتش نشانی به تفکیک شهر محل خدمت

ردیف

شهر محل خدمت داوطلب

روز آزمون

1

بوکان-تکاب-سردشت-نلاس-گوگ تپه-ربط-شاهین دژ

8/8/98(چهارشنبه)

2

خوی-ماکو-پلدشت-نازک علیا-حاجیلار-یولاگلدی-زرآباد-محمدیار

9/8/98(پنجشنبه)

3

ارومیه-نقده-نوشین-تازه شهر-ایواوغلی

10/8/98(جمعه)