برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان ارومیه

جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان صبح امروز با حضور معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، زهرا روحی در این جلسه با تاکید بر مدیریت و کنترل بازار توسط اعضای کارگروه تنظیم بازار شهرستان، اظهار داشت: کارگروه تنظیم بازار شهرستان با برنامه ریزی و پیش بینی راهکارهای مناسب در مدیریت و کنترل بازار، تلاش دارد با ساماندهی وضعیت بازار موجبات رضایت مردم را فراهم نماید.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه همچنین کنترل مستمر وضعیت توزیع کالایی شهرستان را ضروری دانسته و تصریح کرد: جهاد کشاورزی باید نظارت جدی بر مراکز توزیع کالاهای اساسی مردم داشته باشد.

وی با تاکید بر اینکه مردم نباید هیچگونه نگرانی درخصوص تامین کالاهای اساسی چون گوشت داشته باشند، یادآور شد: طی هماهنگی با اداره پشتیبانی امور دام استان مقرر شده گوشت منجمد مورد نیاز مردم ارومیه برای تنظیم بازار تامین شود.

در این جلسه تصمیماتی در راستای کنترل بیش از پیش بازار و تامین نیازهای مردم در شهرستان ارومیه اتخاذ شد.