انتشار آگهی نتیجه نهایی انتخابات شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه
آگهی نتیجه قطعی و نهایی انتخابات ششمین دوره شوراهای اسلامی شهر شهرستان ارومیه منتشر شد.
  • یکشنبه 3 مرداد 1400 ساعت 10:45