استفاده از آب شرب سد نازلو در افق 1410 برای ارومیه ضروری است
مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای آذربایجان‌غربی گفت: استفاده از آب شرب سد نازلو در افق 1410برای ارومیه ضروری است و باید از ظرفیت آن در راستای کمک به سد شهرچای استفاده کرد.
  • یکشنبه 19 دی 1400 ساعت 10:05