آبرسانی به پادگان شهید آبشناسان ارومیه
مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب آذربایجان غربی گفت: آب شرب پادگان شهید آبشناسان ارومیه طی روزهای آینده با استفاده از یک رشته انشعاب معمولی آب و تعبیه شیر تامین می شود.
  • سه شنبه 10 تیر 1399 ساعت 10:02