اطلاعیه آزمون عملی مرحله تکمیل ظرفیت مشاغل آتش نشانی سال 98 شهرداریهای استان
اطلاعیه زمان، مکان و نحوه برگزاری آزمون عملی  مرحله تکمیل ظرفیت مشاغل آتش نشانی سال 98 شهرداریهای استان آذربایجان غربی منتشر شد.
  • چهارشنبه 10 دی 1399 ساعت 13:22