کلنگ زنی مدرسه 12 کلاسه روستای ریحان آباد ارومیه
احداث مدرسه 12 کلاسه روستای ریحان آباد ارومیه  با استاندار آذربایجان غربی آغاز شد.
  • چهارشنبه 5 تیر 1398 ساعت 11:52