برخی مدارس آذربایجان غربی در نوبت دوم تعطیل شد
برخی مدارس آذربایجان غربی در نوبت دوم تعطیل است.
  • شنبه 14 دی 1398 ساعت 11:15