بیانیه روابط عمومی استانداری آذربایجان غربی:
پاسخ به برخی از موج سازی ها علیه سخنرانی اخیر استاندار آذربایجان غربی
روابط‌عمومی استانداری آذربایجان‌غربی در پاسخ به برخی از موج سازی‌ها علیه سخنرانی اخیر استاندار بیانیه ای صادر کرد.
  • جمعه 16 آذر 1397 ساعت 00:00