مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه:

95 درصد خدمات شرکت نفت در ارومیه الکترونیکی است

95 درصد خدمات شرکت نفت در ارومیه الکترونیکی است
مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه گفت: 95 درصد خدمات در این منطقه از طریق سامانه‌های اینترنتی و دفاتر خدمات پیشخوان دولت ارایه می‌شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، احمد مجرد با بیان اینکه شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی یکی از سازمان‌های موفق در تحقق دولت الکترونیک می‌باشد، افزود: فرآیندهای مشترک سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی(تجارت آسان) بازنگری و تسهیل می‌شود.

وی با اشاره به برگزاری مستمر جلسات مشترک با شرکت گاز آذربایجان‌غربی به منظور سوخت‌رسانی مطلوب، اظهار داشت: سامانه تجارت آسان یکی از مهم‌ترین عوامل برای بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان است. 

«مجرد» یکی از بازخوردهای مهم مهندسی مجدد فرآیند تسویه حساب سوخت مایع در سامانه تجارت آسان را حذف کامل مراجعه‌های مردمی به شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی عنوان کرد.

وی اضافه کرد: پیش از مشترکان سوخت مایع به منظور دریافت اشتراک گاز طبیعی باید جهت اخذ تسویه حساب ابتدا به نواحی این شرکت مراجعه می‌کردند اما در حال حاضر نیازی به مراجعه حضوری نیست و همزمان با اخذ اشتراک گاز طبیعی این اقدام توسط شرکت گاز از طریق سامانه درخواست فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه ارومیه با بیان اینکه سامانه تجارت آسان پایگاه اطلاعاتی مشترکی با سازمان‌های متولی اعم از جهاد کشاورزی، پست، صنعت، معدن و تجارت، شرکت گاز و فرمانداری‌ها دارد، گفت: این سیستم به معنای واقعی کلمه از مراجعه‌های مستقیم مشتریان سوخت در بخش‌های مختلف اعم از خانگی، کشاورزی و صنایع به ادارات کاسته است.