برگزاری نشست تخصصی سپید سرایان و نوگویان ارومیه

برگزاری نشست تخصصی سپید سرایان و نوگویان ارومیه
نخستین نشست تخصصی سپید سرایان و نوگویان ارومیه با عنوان "رویاهای زمینی" برگزار شد.

نخستین نشست تخصصی سپید سرایان و نوگویان ارومیه با عنوان "رویاهای زمینی" برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در این نشست که محمدرضا عبدالملکیان شاعر توانای عرصه شعر نو نشست تخصصی سپید سرایان و نوگویان ارومیه با عنوان "رویاهای زمینی" کشور و جمع زیادی از شاعران و اصحاب فرهنگ و هنر شهرستان ارومیه حضور داشتند، ۲۰ نفر از شاعران سپید سرای شهرستان ارومیه اشعار خود را در حضور استاد عبدالملکیان قرائت کردند.

گزارشی از وضعیت فعالیت های فرهنگی در حوزه شعر و ادبیات در شهرستان ارومیه و فعالیت های حوزه هنری آذربایجان غربی توسط مسئول واحد آفرینش‌های ادبی حوزه هنری استان و آسیب شناسی شعر نو بخشهایی از این برنامه فرهنگی ادبی بود.

رویا های زمینی با مشارکت و همکاری حوزه هنری آذربایجان غربی، کانون فرهنگی بامداد امید ارومیه و شورای اسلامی شهرارومیه با هدف رشد و توسعه شعر نو در استان آذربایجان غربی و حمایت از شاعران این عرصه فرهنگی و ادبی برگزار شد.

ارائه بیست کتاب شعر نو از شاعران شرکت کننده بخشی از این مراسم بود.