تصاویر ضد عفونی معابر شهر و مکان‌های عمومی ارومیه

تصاویر ضد عفونی معابر شهر و مکان‌های عمومی ارومیه
در راستای مقابله و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، شب گذشته تقاطع‌ها، پیاده‌روها و اماکن پر تردد سطح شهر ارومیه گندزدایی و ضدعفونی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در راستای مقابله و پیشگیری از گسترش ویروس کرونا، شب گذشته شهرداری ارومیه با همکاری دیگر ارگان‌ها تقاطع‌ها، پیاده‌روها و اماکن پر تردد سطح شهر را گندزدایی و ضدعفونی کرد.

گزارش تصویری