معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی منصوب شد
وزیر کشور کشور در حکمی نادر صادقی را با پیشنهاد استاندار به عنوان معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی منصوب نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، در حکم وزیر کشور آمده است:

جناب آقای نادر صادقی 

بنا به پیشنهاد استاندار محترم آذربایجان غربی و با توجه به تایید معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور به موجب این حکم به سمت معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی منصوب می شوید.

به دنبال استعفای بهنام شهدی معاون سابق هماهنگی امور اقتصادی استانداری آذربایجان غربی به دلایل شخصی، بلافاصله نادر صادقی برای تصدی پست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری معرفی شد که پس از طی مراحل زمانبر استعلام و دیگر موارد قانونی، امروز دوشنبه ششم مرداد با حکم وزیر کشور به عنوان معاون جدید امور اقتصادی استانداری منصوب شد.