یکشنبه های تولید،دانش بنیان و اشتغال آفرین:

استاندار آذربایجان‌غربی با همراهی فرماندار شهرستان ارومیه، در سی و هشتمین یکشنبه های حمایت از تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین، ضمن بازدید از شرکت نوشین شهد ارومیه، از نزدیک پیگیر رفع مشکلات این مجموعه تولیدی شد.

 

🔸شرکت کشت و صنعت نوشین شهد ارومیه با هدف تولید محصولات گیاهی و طبیعی در سـال 1392 به مرحله بهره برداری رسید و امروز قادر به تولید و ارائه 70 نوع عرقیات، عصاره هـا و نوشیدنی های گیاهی از قبیل شربت سکنجبین می باشد.

 

 27 شهریور 1401