استاندار آذربایجان غربی:

فرمانداران اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را با جدیت اجرا کنند

فرمانداران اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی را با جدیت اجرا کنند
استاندار آذربایجان غربی گفت: دستیابی به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا منوط به جدیت در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه دستیابی به قطع زنجیره انتقال ویروس کرونا منوط به جدیت در اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی است گفت: فرمانداران در اجرای این طرح بطور کامل و بدون نقص جدیت داشته باشند و مدیران و افرادی که در اجرای آن کوتاهی داشته باشند با آنها برخورد می شود.

محمدمهدی شهریاری در هجدهمین جلسه ستاد استانی مقابله و مدیریت بیماری کرونا ضمن تبریک اعیاد شعبانیه با اشاره به کاهش ۶۳ درصدی ترددهای بین شهری در نخستین روز از اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، این آمار را قابل قبول ندانست و افزود: باید با اجرای کامل این طرح شاهد کاهش ۹۰ درصدی ترددهای بین شهری باشیم و وضعیت فعلی گویای این است که برخی مسئولین در اجرای طرح جدیت لازم را ندارد.

وی ادامه داد: هر گونه سهل انگاری در اجرای طرح و کاهش زنجیره انتقال ویروس تبعات جبران ناپذیری را در آینده نزدیک به همراه خواهد داشت.

شهریاری فاصله گذاری اجتماعی را که رویکرد اصلی در خانه ماندن و حذف ترددهای مازاد را درپی دارد را تنها راه حل شکست کرونا دانست.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به ضرورت کنترل ترددهای بین شهری از طریق ایست های ویژه در مبادی ورودی و خروجی برای اجرای طرح فاصله گذاری اجتماعی، از متولیان امر خواست این بند از دستور العمل را با جدیت اجرا کنند و مردم از ترددهای غیرضروری در داخل شهرها پرهیز کنند.
 
شهریاری با قدردانی از مشارکت قاطبه مردم در کنترل بیماری تصریح کرد: با همه تلاشهای صورت گرفته متاسفانه برخی افراد هنوز عمق بحران را جدی نگرفته اند.

وی گفت: خوشبختانه زیرساخت های درمانی در ایران و به تبع آن آذربایجان غربی امروز در بحران کرونا و در قیاس با بسیاری از کشورها بسیار قابل قبول است اما برای کاستن از فشار بر این زیرساخت ها و کاهش تلفات باید مردم حتما در خانه بمانند.

شهریاری از تشکیل کمیته ویژه بازرسی برای رصد عملکرد مدیران خبر داد و از مردم خواست تا از ترددهای اضافه در سطح شهر نیز خودداری نمایند.