برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان ارومیه

برگزاری جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان ارومیه
جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه و معاونین فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

جلسه کارگروه تنظیم بازار شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه و معاونین فرماندار در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علیرضا ملامحمدی زاده در این جلسه با اشاره به اینکه در ماه های اخیر قاچاق دام نداشته ایم، اظهار داشت: تدابیر امنیتی و شرایط جوی فصلی در کاهش چشمگیر قاچاق دام در مرزهای شهرستان ارومیه تاثیرگذار بوده است.

فرماندار ارومیه همچنین با انتقاد از افزایش غیرمنطقی قیمت گوشت در بازار، تصریح کرد: باید مشخص شود چرا وقتی که کمبود گوشت در شهرستان نداریم، با افزایش قیمت این کالا روبرو شده ایم.

وی نظارت مستمر دستگاه های متولی بر توزیع گوشت در سطح شهرستان را ضروری دانسته و افزود: با برنامه ریزی صحیح در تامین مایحتاج مردم، می توان بسیاری از نیازهای شهروندان را برآورده کرد و فرمانداری ارومیه به صورت جدی پیگیر مطالبات شهروندان است.

معاون برنامه ریزی و توسعه فرماندار ارومیه نیز در این جلسه تاکید کرد: در توزیع گوشت و مایحتاج مردم، باید نیازهای قشر آسیب پذیر جامعه مورد توجه جدی قرار گیرد.

زهرا روحی افزود: دستگاه های متولی عضو کارگروه تنظیم بازار شهرستان با مدیریت درست می توانند همکاری سازنده در رفع مشکلات مردم داشته باشند.

گزارش تصویری