تصاویر جلسه هماهنگی برای صدور مجوز برداشت مصالح از مسیل ها

تصاویر جلسه هماهنگی برای صدور مجوز برداشت مصالح از مسیل ها
جلسه هماهنگی برای صدور مجوز برداشت مصالح از مسیل های همجوار روستاها، با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه هماهنگی برای صدور مجوز برداشت مصالح از مسیل های همجوار روستاها، صبح امروز با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری