استاندار آذربایجان غربی:

دستگاه های متولی از تخریب کوه زنبیل در ارومیه جلوگیری کنند

دستگاه های متولی از تخریب کوه زنبیل در ارومیه جلوگیری کنند
استاندار آذربایجان غربی گفت: دستگاه های متولی از تخریب کوه زنبیل در ارومیه جلوگیری کنند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با بیان اینکه ظرفیت های معدنی استان برای سرمایه گذاری به درستی احصا و مشخص نشده است گفت: برای ورود بخش خصوصی جهت سرمایه گذاری در معادن استان می بایست اطلس معادن که دربرگیرنده ظرفیت ها و مزیت های سرمایه گذاری است تهیه شود.

محمدمهدی شهریاری در جلسه شورای معادن با بیان اینکه اشتغال و سودآوری در بخش معدن نیازمند تامین زیرساخت های لازم جهت مشارکت بخش خصوصی است افزود: متاسفانه تا به امروز به درستی از ظرفیت معادن در توسعه استان بهره گیری نشده است.

وی همچنین به موضوع تخریب کوه زنبیل ارومیه به عنوان یکی از نمادهای طبیعی شاخص استان اشاره کرد و گفت: متاسفانه شاهد آن هستیم که برخی افراد و دستگاه ها با اخذ پروانه بهره برداری به بهانه برداشت مصالح کوه زنبیل را به تاراج برده و چهره این نماد شاخص را تخریب ساخته اند.

استاندار آذربایجان غربی گفت: دستگاه های مسئول با پیگیری این موضوع نسبت به فسخ پروانه های بهره برداری از کوه زنبیل ارومیه اقدام نمایند تا بیش از این به این نماد لطمه وارد نشود.