تصاویر جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران ارومیه

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران شهرستان صبح امروز با حضور فرماندار ارومیه برگزار شد.