بررسی مسائل و مشکلات تعدادی از روستاهای ارومیه

بررسی مسائل و مشکلات تعدادی از روستاهای ارومیه
مسائل و مشکلات تعدادی از روستاهای ارومیه با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار آذربایجان غربی بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، آیدین رحمانی رضاییه امروز در حاشیه بازدید از طرحهای هادی تعدادی روستاهای ارومیه در جمع اهالی و دهیاران باراندوز جنوبی گفت: زحماتی که روستاییان برای نظام و انقلاب کشیده اند ستودنی است و دولت وظیفه دارد در راستای تامین رفاه و آسایش روستاییان گام بردارد و با ایجاد ارتباط نزدیک بین روستاییان و دولت شرایطی فراهم نماید تا بتوانند با هماهنگی و همکاری هم از بار مشکلات کم کنند و به سمت توسعه حرکت کنند.

وی افزود: بیش از ۲ هزار دهیاری در آذربایجان غربی وجود دارد و با توجه به محدودیت اعتبار و منابع، ارتقای سطح خدمات با حمایت و همکاری روستاییان که تاکنون بیشترین کمکها را بدون چشمداشت برای توسعه کشور انجام داده اند تسهیل می شود.