گزارش تصویری جلسه کمیته پشتیبانی ستاد کرونای شهرستان ارومیه

گزارش تصویری جلسه کمیته پشتیبانی ستاد کرونای شهرستان ارومیه
جلسه کمیته پشتیبانی ستاد کرونای شهرستان صبح امروز با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه کمیته پشتیبانی ستاد کرونای شهرستان صبح امروز با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری