استاندار آذربایجان غربی:

اولویت مهم وزارت کشور برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است

اولویت مهم وزارت کشور برگزاری انتخابات سالم و قانونمند است
استاندار آذربایجان غربی گفت: سلامت انتخابات سرمایه اجتماعی است و دولت در برگزاری انتخابات از هیچ فرد و جناحی حمایت نمی کند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی، برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را اولویت های مهم وزارت کشور در برگزاری انتخابات عنوان کرد و گفت: سلامت انتخابات سرمایه اجتماعی است و دولت در برگزاری انتخابات از هیچ فرد و جناحی حمایت نمی کند.

محمدمهدی شهریاری در حاشیه به صندوق انداختن رای خود در ارومیه با اشاره به استقبال خوب مردم از روند انتخابات، گفت: با وجود تبلیغات منفی دشمنان و القای فضای یاس  ناامیدی در کشور، خوشبختانه مردم با هوشیاری با حضور در پای صندوق های رای دشمنان را مایوس کردند. 

وی ادامه داد: از ساعات اولیه رای گیری حضور مردم در پای صندوق های رای پر شور بود و پیش بینی می شود در ساعات آینده این حضور پرشور تر نیز شود. 

استاندار آذربایجان غربی برگزاری انتخابات سالم و قانونمند را اولویت های مهم وزارت کشور در برگزاری انتخابات عنوان کرد و گفت: سلامت انتخابات سرمایه اجتماعی است و دولت در برگزاری انتخابات از هیچ فرد و جناحی حمایت نمی کند. 

شهریاری همچنین به تدابیر وزارت کشور در اجرای دستورالعمل های بهداشتی در جهت جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در شعب اخذ رای نیز اشاره کرد و گفت: علاوه بر تدارک اقلام بهداشتی در شعب اخذ رای ناظر بهداشتی وزارت بهداشت نیز اجرای دستورالعمل های بهداشتی در شعب را نظارت می کنند.

وی از مردم درخواست کرد تا با حضور پرشور خود علاوه بر اینکه در تعیین دولتی مقتدر و نیز مدیریت های شهری و روستایی متخصص نقش آفرین باشند، دشمنان نظام را نیز مایوس تر از همیشه سازند.