در دیدار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با استاندار شهریاری مطرح شد:

مرکز آینده پژوهشی دریاچه ارومیه راه اندازی می شود

مرکز آینده پژوهشی دریاچه ارومیه راه اندازی می شود
یکی از راهکارهای اساسی در صیانت از منابع ملی برای نسل های آینده توجه به مباحث آینده پژوهشی است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اهتمام دولت برای احیای دریاچه ارومیه، مشارکت و همراهی مردم را نقطه قوت این امر دانست و گفت: خوشبختانه مردم امروز همراهی خوبی با برنامه های احیای دریاچه ارومیه دارند.

محمدمهدی شهریاری افزود: یکی از راهکارهای اساسی در صیانت از منابع ملی برای نسل های آینده توجه به مباحث آینده پژوهشی است.

معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست نیز در این دیدار با اشاره به اینکه مرکز آینده پژوهشی دریاچه ارومیه در آینده نزدیک شروع بکار می کند گفت: برای اجرای این موضوع منتظر ایجاد و اتمام ساختمان مرکز آینده پژوهشی در سال آینده نخواهیم بود و اگر نیاز باشد حتی در چادر هم کارها را شروع می کنیم.

عیسی کلانتری افزود: در این مرکز مباحث مهم دریاچه و حفظ آن و نیز فعالیتهای مربوط به دریاچه پایش و رصد می شود.

وی ادامه داد: در آینده این مرکز متولی اصلی دریاچه ارومیه خواهد بود.