برگزاری هشتمین جلسه شنبه های محرومیت زدایی شهرستان ارومیه در محل اجرای عملیات روستای بادکی

برگزاری هشتمین جلسه شنبه های محرومیت زدایی شهرستان ارومیه در محل اجرای عملیات روستای بادکی 

هشتمین جلسه شنبه های محرومیت زدایی شهرستان ارومیه با موضوع پیگیری آخرین وضعیت پروژه های مصوب سفر مقام عالی استان به روستای بادکی، در محل احداث پروژه ها ، با حضور مدیران ادارات و دستگاه‌های اجرایی متولی به ریاست غلامحسین عماری فرماندار شهرستان ارومیه برگزار و در خاتمه بازدید میدانی از نحوه اجرای عملیات و مراحل احداث پروژه ها و ارائه گزارش توسط دستگاههای مربوطه از آخرین وضعیت طرح ها و اقدامات انجام یافته، صورت گرفت .