پیام تبریک فرماندار شهرستان ارومیه به دانش آموزان محمد طه رنجی و رضا نوری