استاندار آذربایجان غربی:

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید مقطعی باشد

ترویج فرهنگ عفاف و حجاب نباید مقطعی باشد
استاندار آذربایجان غربی گفت: دستگاه های اجرائی در استان نسبت به اجرای وظایف و ماموریت های خود در بحث عفاف و حجاب باید اهتمام جدی داشته باشند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با انتقاد از اینکه نتیجه فرآیندهای فرهنگی و تبیینی برای ترویج فرهنگ عفاف و حجاب، نتیجه موثری دربر نداشته است گفت: دستگاه های اجرائی در استان نسبت به اجرای وظایف و ماموریت های خود در بحث عفاف و حجاب باید اهتمام جدی داشته باشند.

محمدمهدی شهریاری عصر امروز در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی در حوزه حجاب و عفاف که با حضور دبیر شورای سیاستگذاری عفاف و حجاب کشور برگزار شد،با تسلیت ایام دهه آخر ماه صفر، به پیشینه بحث حجاب در ایران اشاره کرد و افزود: امروز که دشمن از همه ابزارهای فرهنگی خودش برای کم اهمیت جلوه دادن بحث حجاب و عفاف بهره می برد باید با سیاست گذاری های جدید تاثیرات مثبت و موثرتری در جامعه ایجاد کرد.

وی به جایگاه مهم آموزش و پرورش در تبیین مفاهیم حجاب و عفاف اشاره کرد و گفت:برای اجرایی و عملیاتی شدن سیاست ها به حرکت جمعی پویایی در نهادهای فرهنگی اعم از خصوصی و دولتی نیاز داریم.

استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه اگر هم سویی و هم پوشی در سطح فراگیر صورت نگیرد، نتیجه مطلوب بدست نمی آید خاطر نشان کرد: امروز که نتیجه مطلوب حاصل نشده و به گروه و دوره خاصی محدود شده ناشی از نبود همسویی مفید است.

شهریاری تامین اعتبار لازم برای پیشبرد برنامه های اقناعی را مورد تاکید قرار داد و افزود: برای نهادینه سازی، گسترش و حفظ فرهنگ عفاف و حجاب باید از همه توانایی ها، اختیارات و امکانات موجود بهره گرفت.