گزارش تصویری بازدید از روستاهای بخش مرکزی و سیلوانا

گزارش تصویری بازدید از روستاهای بخش مرکزی و سیلوانا
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه پس از بارندگی های اخیر، صبح و عصر امروز از روستاهای بخش مرکزی و سیلوانا بازدید کردند.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه پس از بارندگی های اخیر، صبح و عصر امروز از روستاهای بخش مرکزی و سیلوانا بازدید کردند.

گزارش تصویری