استاندار آذربایجان غربی:

تا پایان امسال 23 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به شبکه آبیاری مدرن مجهز می شود

تا پایان امسال 23 هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان به شبکه آبیاری مدرن مجهز می شود
استاندار آذربایجان غربی گفت: از سال 95 تا به امروز یکهزار و 500 میلیارد تومان برای ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی در اراضی استان هزینه شده است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به نگاه ویژه دولت برای توسعه بخش کشاورزی در این استان گفت: از سال ۹۵ تا به امروز یکهزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای ایجاد شبکه های آبیاری و زهکشی در اراضی استان هزینه شده است.

محمدمهدی شهریاری امروز در نشست رفع موانع پروژه های آب و خاک که با حضور معاون وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد با اشاره به اینکه از مجموع ۵۰ هزار هکتاری که مقرر شده وزارت جهاد کشاورزی و وزارت نیرو در سطح کشور امسال مجهز به شبکه آبیاری و زهکشی نمایند، سهم استان ۲۳ هزار هکتار است افزود: امیدواریم با رفع موانع موجود شاهد بهره برداری از این میزان شبکه آبیاری مدرن در راستای توسعه کشاورزی باشیم.

وی افزود: دولت برای بهبود سیستم آبیاری نوین در برخی استان های کشور برنامه ریزی نموده تا ۲۲۷ هزار هکتار را مجهز نماید که سهم استان ۶۲ هزار هکتار است. از مجموع ۶۲ هزار هکتار نیز ۷ هزار هکتار به بهره برداری رسیده و مابقی نیز با پیشرفت میانگین ۹۰ درصد در مراحل نهایی قرار دارد.

استاندار آذربایجان غربی تصریح کرد: با اتمام پروژه های در دست اجرا علاوه بر اینکه برای ۷۰ هزار نفر شغل ایجاد و ۳۳ هزار هکتار از اراضی دیم به آبی تبدیل می شود، میزان تولید محصول استان نیز ۷۳۰ هزار تن افزایش خواهد یافت.

شهریاری با تاکید بر اینکه ۲۷ هزار هکتار از مجموع ۶۲ هزار هکتار سهمیه استان در مراحل نهایی قرار دارد گفت: برای اتمام این میزان ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که وزارت جهاد کشاورزی برای تامین آن قول مساعد داده است.

وی بر ضرورت تامین آب پروژه های آبیاری اجرا شده نیز تاکید کرد و افزود: اگر آب پروژه های اجرا شده و در دست اجرا تامین و پیش بینی نشود تمام هزینه های انجام شده به هدر خواهد رفت. وزارت جهاد و نیرو باید در این زمینه هماهنگ تر عمل کنند تا کشاورزان متضرر نشوند.