تصاویر جلسه پیگیری مشکلات پساب خروجی از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه ها

تصاویر جلسه پیگیری مشکلات پساب خروجی از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه ها
جلسه پیگیری مشکلات و بهبود مسیر پساب خروجی از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه ها با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، جلسه پیگیری مشکلات و بهبود مسیر پساب خروجی از سیستم تصفیه فاضلاب کارخانه های واقع در مسیر روستاهای شاهین آباد، غریب کندی و حصار ترکمان جهت افزایش سطح رضایت روستاییان، صبح امروز با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی فرماندار ارومیه در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد.

گزارش تصویری