نوروز با ۴ میلیون بوته گل به ارومیه می آید

نوروز با ۴ میلیون بوته گل به ارومیه می آید
رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه گفت: در راستای استقبال از سال نو، ۴ میلیون بوته گل در سطح شهر کاشته می شود.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه گفت: در راستای استقبال از سال نو، ۴ میلیون بوته گل در سطح شهر کاشته می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، علی شایگان عنوان کرد: تولید و تکثیر انواع گل های فصلی در واحد تولیدات سازمان جهت خودکفایی در تولید و کاهش هزینه ها  در دستور کار سازمان قرار گرفته است.

وی اظهار کرد: و در حال حاضر ۴ میلیون بوته انواع گل های زینتی برای استقبال از سال نو جهت کاشت در سطح شهر در نهالستان های واحد تولیدات سازمان موجود است.

رییس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری ارومیه با بیان اینکه برنامه ریزی های طرح استقبال از بهار از نیمه دوم سال  انجام شده است، افزود: این اقدامات شامل  طراحی طرح های ویژه گلکاری که موجب زیبایی محیط می شوند، تولید گونه های گل فصلی مناسب با اقلیم شهری در رنگ های متنوع از انواع بنفشه ، مینا چمنی ، شب بو ،همیشه بهار ، کلم زینتی و همچنین انواع گل های دائمی مارگریت ، کوکب ، قرنفل، میخک  در نهالستان های سازمان ،که انتخاب این گونه ها شامل گیاهانی است که تولید آنها از منظراقتصاد مقاومتی مورد توجه بوده است.