اندازه آثار تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی

اندازه آثار تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی
کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان ارومیه اندازه آثار تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی را براساس پیش بینی صورت گرفته در قانون انتخابات اعلام کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، ابعاد آثار تبلیغاتی نامزدهای نمایندگی یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس پیش بینی صورت گرفته در قانون انتخابات به شرح ذیل است:

1- تبصره 2 ماده 57 قانون انتخابات به صراحت حداکثر ابعاد 15*10 سانتی متر را برای چاپ عکس در زندگینامه، جزوه، بروشور و کارت بیان داشته است.

2- به استناد بند 9 ماده 65 مکرر قانون فوق الذکر، اندازه آثار تبلیغاتی از سوی نامزدها و طرفداران آنها اعم از کاغذی، پارچه ای، مقوایی، فلزی و یا هر جنس دیگر، حداکثر در ابعاد 50*70 سانتی متر است.

کمیته اطلاع رسانی و تبلیغات ستاد انتخابات شهرستان ارومیه