بازدید استاندار آذربایجان غربی از ستاد انتخابات شهرستان ارومیه

بازدید استاندار آذربایجان غربی از ستاد انتخابات شهرستان ارومیه
استاندار آذربایجان غربی و رئیس ستاد انتخابات استان از ستاد انتخابات شهرستان ارومیه بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی و رئیس ستاد انتخابات استان امشب از ستاد انتخابات شهرستان ارومیه بازدید کردند.

گزارش تصویری