اعلام جزئیات شروع با تاخیر دانشگاههای ارومیه

اعلام جزئیات شروع با تاخیر دانشگاههای ارومیه
به دنبال بارش برف و یخبندان صبحگاهی امتحانات نوبت صبح دانشگاه های ارومیه با تاخیر برگزار می شود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، طی اطلاعیه ای فردا امتحانات نوبت صبح پردیس نازلو و دانشکده معماری، شهرسازی و هنر با یک ساعت تاخیر و امتحانات بعد از ظهر با نیم ساعت تاخیر برگزار می شود.

در این اطلاعیه آمده است وقت اداری برای کارکنان پردیس نازلو و دانشکده هنر نیز با یک ساعت تاخیر شروع خواهد شد.

سرویس های دانشجویی و کارمندی نیز با یک ساعت تاخیر به نازلو حرکت خواهند کرد.

همچنین در اطلاعیه ای از روابط عمومی دانشگاه فنی و حرفه ای استان نیز آمده است

فردا یکشنبه ۲۹ دی دانشگاه فنی و حرفه ای استان با یک ساعت تاخیر شروع به کار می کند.

همچنین امتحانات نیز به ترتیب زیر برگزار می‌شود:

امتحانات ساعت ۸:۳۰ راس ساعت ۹:۳۰ امتحانات ساعت ۱۱ در ساعت ۱۱:۳۰ و امتحانات بعد از ظهر ساعت ۱۴:۳۰‌ برگزار می‌شود.