تصاویر افتتاح پروژه های عمران روستایی در شهرستان ارومیه

تصاویر افتتاح پروژه های عمران روستایی در شهرستان ارومیه
پروژه های عمران روستایی شهرستان با حضور استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، پروژه های عمران روستایی شهرستان امروز با حضور استاندار آذربایجان غربی و فرماندار ارومیه افتتاح شد.

گزارش تصویری