استاندار آذربایجان غربی:

اعتماد به شوراهای اسلامی سرمایه های عمومی را ارتقا می دهد

اعتماد به شوراهای اسلامی سرمایه های عمومی را ارتقا می دهد
استاندار آذربایجان غربی با تاکید بر اهمیت جایگاه شورا در جامعه گفت : اعتماد به شوراهای اسلامی سرمایه های عمومی را ارتقا می دهد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، محمد مهدی شهریاری در پانزدهمین جلسه شورای اسلامی استان که با حضور  رئیس کمیسیون اقتصادی و برنامه و بودجه شورای عالی استان ها برگزار شد، با اشاره به اهمیت اجایگاه شورا در محیط های تصمیم گیری و افزایش اعتماد عمومی گفت: بدون شک اگر به شوراها اعتماد شود و شوراهای اسلامی نیز بتوانند در برنامه ها  به نفع مردم و برای حل مشکلات آنان تصمیم گیری کنند سرمایه های عمومی در جامعه افزایش پیدا می کند.

وی بر تقویت جایگاه شورا ها تاکید کرد و گفت: دستگاههای اجرایی استان در  راستای تقویت جایگاه شورا و ارتقای توانمدیهای آنان کمک کنند.

وی همچنین در ادامه بر ادامه روند آموزش های شغلی در حوزه های مختلف توسط اعضای های شورا های استان تاکید کرد و گفت: دفتر اموری شهری و شورای های استانداری اجرای برنامه جامع آموزشی برای  اعضای شوراها برنامه ریزی کند.

وی در ادامه با اشاره به تدوین طرح برنامه آمایش استان توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی ادامه داد: با عنایت به اهمیت این برنامه در توسعه استان ، اعضای شورای های اسلامی می توانند نکته نظرات خود را در روند تدوین این برنامه به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ارائه دهند.

در این جلسه اعضای شورای اسلامی استان نکته نظرات خود را در خصوص مسائل و مشکلات شهرستانها ارائه کردند .