استاندار آذربایجان غربی:

دریافت عوارض برای پروژه نیمه تمام آزاد راه ارومیه به تبریز درست نیست

دریافت عوارض برای پروژه نیمه تمام آزاد راه ارومیه به تبریز درست نیست
استاندار آذربایجان غربی گفت: دریافت عوارض برای آزاد راه ارومیه به تبریز به دلیل اینکه هنوز تکمیل نشده درست و منطقی نیست.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، استاندار آذربایجان غربی با اشاره به اینکه دریافت عوارض برای آزاد راه ارومیه به تبریز به دلیل اینکه هنوز تکمیل نشده درست و منطقی نیست، از این خبر داد که مقرر شده بطور مشترک با استاندار آذربایجان شرقی طی نامه ای به وزارت راه و شهرسازی خواستار اصلاح این روند باشیم.

محمدمهدی شهریاری با اشاره به اینکه دریافت عوارضی های مکرر از مردم و نیز روستائیانی که در این مسیر زندگی می کنند منطقی نیست افزود: انتظار می رود علیرغم اینکه این مسیر توسط دو شرکت پیمانکاری احداث می شود، وزارت راه و شهرسازی در خصوص تجمیع و کاهش میزان عوارضی اقدام نماید.

وی افزود: چندان منطقی نیست که مردم بابت مسیری دو ساعته این میزان عوارضی پرداخت نمایند.

شهریاری تاکید کرد: دریافت عوارضی در مسیر قطعه ۴ بدون هماهنگی با استانداران آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی صورت گرفته و ما نیز به جهت اینکه میزان عوارضی برای پروژه ای که هنوز تکمیل نشده، درخواست بازنگری خود را به وزارت راه و شهرسازی اعلام می نمائیم.