فرماندار ارومیه:

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در چارچوب قانون خواهد بود

رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در چارچوب قانون خواهد بود
فرماندار ارومیه گفت: رسیدگی به صلاحیت داوطلبان انتخابات شوراها در چارچوب قانون خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، فرماندار ارومیه امروز در جمع هیأت های اجرایی و نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر اظهار داشت: هیأت های اجرایی ضمن تعامل سازنده با هیأت های نظارت و بازرسی و در چارچوب قانون در پی برگزاری انتخاباتی قانونمند، سالم و با مشارکت حداکثری مردم خواهند بود.

رسول مقابلی با اشاره به اهمیت مشارکت حداکثری در انتخابات افزود: انتخابات تجلی مردم سالاری دینی و مظهر اراده ملت برای مشارکت در سرنوشت سیاسی خود و اداره و اقتدار کشور است.

رئیس هیأت اجرایی انتخابات شهرستان با اشاره به آغاز ثبت نام از داوطلبین انتخابات شوراهای روستاها از دوشنبه ۱۶ فروردین، خاطرنشان کرد: در جمهوری اسلامی ایران بر اداره امور جامعه توسط نهادهای برآمده از آرای مردم تاکید شده که شوراهای اسلامی شهر و روستا نمونه بارز آن هستند.

وی با تاکید بر امانت داری و صیانت از آرای مردم، تصریح کرد: رعایت اصل بی طرفی و قانون مداری در کلیه فرایندها و مراحل انتخابات بخصوص در رسیدگی به صلاحیت داوطلبان بر منبای استعلام از مراجع ذیصلاح و بر مدار قانون خواهد بود.