قدردانی فرماندار ارومیه از مردم و اصناف شهرستان

قدردانی فرماندار ارومیه از مردم و اصناف شهرستان
فرماندار ارومیه در پیامی از مشارکت و همراهی مردم و اصناف شهرستان در اجرای محدودیت های مبارزه با کرونا قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ارومیه، متن پیام رسول مقابلی بدین شرح است:

به نام خدا

مدیریت و مبارزه با ویروس منحوس کرونا همواره نیازمند مشارکت و همکاری مردم، اصناف، بازاریان، نهادها و دستگاههای مختلف بوده و پیروزی بر این بیماری بدون همدلی، هرگز امکان پذیر نخواهد بود.

ضمن ابراز همدردی و اذعان به فشارهای اقتصادی و معیشتی که تعطیلی اصناف متوجه مشاغل آزاد و بازاریان ساخته؛ صمیمانه از مشارکت و همراهی مردم و اصناف مختلف شهرستان در اجرای محدودیت های مبارزه با ویروس کرونا که بیانگر مسئولیت پذیری شهروندان این دیار می باشد، قدردانی می کنم. 

امیدوارم با تداوم همکاری و همراهی مسئولان، مردم و اصناف که منجر به خروج ارومیه از وضعیت قرمز شد، به زودی شاهد کنترل کامل و قطع زنجیره انتقال بیماری کرونا در سطح شهرستان باشیم.

رسول مقابلی
فرماندار شهرستان ارومیه